Ubezpieczenia Asysta Warszawa
Agencja Ubezpieczeniowa Asysta


w Warszawie to multiagencja oferująca wszystkie ubezpieczenia dla osób fizycznych
i przedsiębiorstw.
Stabilna pozycja naszej firmy i działalność od 1995 roku, sprawia,
że czujemy się liderem w branży ubezpieczeń.

 
Ubezpieczenia OC AC NW Warszawa

   
 

Ubezpieczenia komunikacyjne to nic innego jak ubezpieczenia samochodowe, czyli obejmujące ochroną zarówno pojazd, jak i jego właściciela, kierowcę, a nawet pasażerów. Podpowiadamy jak kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z umów ubezpieczeniowych OC i AC.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne, dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Polisy komunikacyjne mają na celu ochronę majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego jest posiadaczem.

Ubezpieczenie OC - jest polisą regulowaną w ustawie i muszą ją zakupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP.Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego od szkód, które wyrządził osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego samochodu. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie szkody osób trzecich, które zostały spowodowane przez Ubezpieczonego – oczywiście do określonej sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi 2,5 mln euro w szkodach na osobach i 500 tys. euro w szkodach w mieniu.

Ubezpieczenie AC (autocasco) – to polisa zawierana dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC pozwala na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, jeśli wskutek określonych okoliczności nasz samochód uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, anomalii pogodowych, a także od pożaru, kradzieży, itp.

Ubezpieczenie NNW (kierowcy i pasażerów) – jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Może dotyczyć wyłącznie kierowcy, albo zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli w wyniku określonego zdarzenia drogowego Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu (o czym orzeka komisja lekarska).

Ubezpieczenie Assistance – polisa dodatkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Assistance oznacza pomoc i wsparcie i gwarantuje to dosłownie. Assistance zapewnia pomoc zorganizowaną przez ubezpieczyciela w razie awarii pojazdu na trasie, jak np. pęknięta opona, brak paliwa, awaria akumulatora, itp. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, zatem często w wersji „mini” dodawane jest do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OP (ochrony prawnej) – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc w organizacji oraz finansowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie oraz opłat sądowych, ale związanych wyłącznie ze zdarzeniami komunikacyjnymi. I tak, z ubezpieczenia ochrony prawnej towarzystwo może zorganizować i opłacić nam adwokata oraz pozostałe opłaty sądowe, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z dochodzeniem swoich praw przed sądem.

Ubezpieczenie szyb – dobrowolne ubezpieczenie dość często wybierane przez kierowców. Ubezpieczenie szyb zawarte oddzielnie od AC pozwala na likwidację tej jakże częstej szkody uszkodzenia, lub stłuczenia szyby samochodowej, bez utraty zniżek w autocasco. Należy jednak pamiętać, że towarzystwo likwiduje szkody zarówno do, jak i powyżej określonej kwoty, a więc może nie wypłacić odszkodowania za zbitą szybę w samochodzie o bardzo niskiej wartości.

Pakiety komunikacyjne - Pakiety OC AC NW. Posiadaczom pojazdów fabrycznie nowych oraz używanych, nawet do 10-go roku eksploatacji, oferujemy bardzo korzystne warunki tzw. pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmujących OC, Zieloną Kartę, AC, NNW oraz Assistance.

OC graniczne -  ubezpieczenie OC graniczne jest obowiązkowym rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

OC Zielona Karta - Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczone dla osób zamierzających wyjechać za granicę po za obszar UE. Po wykupieniu tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami  UE. Zielona Karta jest niczym innym jak polisą OC w ruchu zagranicznym.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym określone jest przez prawo miejsca zdarzenia. Jeśli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, TU zazwyczaj pokrywa zobowiązanie do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza pojazdu z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenia Warszawa
Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC
Ubezpieczenia podróżne turystyczne
Ubezpieczenie mieszkania domu majątkowe
ubezpieczenia dzieci
ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie OC AC Warszawa
Ubezpieczenie mieszkania domy Warszawa
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie turystyczne Warszawa Asysta
Ubezpieczenie dzieci
Ubezpieczenia Warszawa Asysta
© 2013 Agencja Ubezpieczeniowa Asysta