Ubezpieczenia Asysta Warszawa
Agencja Ubezpieczeniowa Asysta


w Warszawie to multiagencja oferująca wszystkie ubezpieczenia dla osób fizycznych
i przedsiębiorstw.
Stabilna pozycja naszej firmy i działalność od 1995 roku, sprawia,
że czujemy się liderem w branży ubezpieczeń.

 
Ubezpieczenia OC AC NW Warszawa

 

 
W tej części serwisu znajdują się informacje dotyczące oferty produktowej skierowanej do przedsiębiorstw, firm, które z racji prowadzenia swojej działalności narażone są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te narażają firmę na straty i utratę płynności finansowej.

W związku z powyższym dowiesz się jak ubezpieczyć jej majątek oraz zobowiązania, jakie zaciągasz prowadząc działalność gospodarczą.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:
 • budynki/lokale i budowle,
 • środki trwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o następujące ryzyka dodatkowe:

 • odpowiedzialność cywilna za produkt,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania,
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
 • odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.Ubezpieczenia Warszawa
Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC
Ubezpieczenia podróżne turystyczne
Ubezpieczenie mieszkania domu majątkowe
ubezpieczenia dzieci
ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie OC AC Warszawa
Ubezpieczenie mieszkania domy Warszawa
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie turystyczne Warszawa Asysta
Ubezpieczenie dzieci
Ubezpieczenia Warszawa Asysta
© 2013 Agencja Ubezpieczeniowa Asysta